Extreme Starburst 288'S

• 288 schoten • 3,6 kilo kruit

€ 299,00